2013-10-29 16:08:36
Zmiany w zarządzie

Dnia 15 października 2013 r, odbyło się walne zebranie Klubu Amazonki w Darłowie, którego tematem były zmiany w zarządzie. Po 6 latach dokonano zmian

Do zarządu wybrano następujące osoby:

1. Elżbieta Betlińska - prezes

2. Grażyna Rogal - wiceprezes

3. Ewa Mendoń - Włodarczak - wiceprezes

4. Irena Skraburska - sekretarz

5. Agnieszka Polska - skarbnik

W skład komisji rewizyjnej wybrano:

1. Stanislawa Szymczak - przewodnicząca

2. Anna Rosa - członek

3. Maria Gabler - członek

 

NASI SPONSORZY
Urząd Miasta DarłowoUrząd Gminy DarłowoStarostwo Powiatowe w SławnieBałtycki Bank Spółdzielczy w DarłowieDROBDAR Darłowo
Projekt i wykonanie: rumac.pl