2013-03-25 18:42:15
Walne Zgromadzenie Federacji

W dniach 22 - 23 marca 2013 r. w Poznaniu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”.

Delegatki przyjechały już 22 marca. Inauguracją obrad był wykład medyczny profesora Piotra Wysockiego na temat nowoczesnych metod leczenia w hormonoterapii. Wieczorem odbył się koncert.

W sobotę 23 marca ustępujący Zarząd Federacji przedstawił sprawozdania z działalności Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”. Zarząd uzyskał absolutorium.

Następnie dokonano wyboru nowych władz Federacji. Wybierało 76 uprawnionych delegatek z 207 klubów zrzeszonych w Federacji.

Przewodniczącą Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” została ponownie Krystyna Wechman.

Członkami zarządu zostały wybrane: Janina Jackowiak, Jadwiga Krupa, Wiesława Kunicka, Dorota Kurdusiewicz, Elżbieta Markowska i Łucja Werblińska.

Do komisji rewizyjnej wybrano: Wiesławę Gajewską, Jolantę Frąckiewicz i Alicję Tomczyk.

Przewodnicząca Federacji Krystyna Wechman

NASI SPONSORZY
Urząd Miasta DarłowoUrząd Gminy DarłowoStarostwo Powiatowe w SławnieBałtycki Bank Spółdzielczy w DarłowieDROBDAR Darłowo
Projekt i wykonanie: rumac.pl